Uchwała Nr 95/344/14  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 14 sierpnia 2014r. 
 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego  za pierwsze półrocze 2014 roku.
 
Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź.zm.) uchwala się co następuje:
 
§ 1
 
Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego zawierającą: 
1. Wykonanie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykonanie wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Część opisową o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie  Zarządu                     Przewodniczący Zarządu
 
  Sekściński Adam Wojciech                        Duda Henryk
  Rybka Jerzy
  Lutrzykowski Jan
  Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2014-08-22

Data modyfikacji: 2014-08-22

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2014-08-22