Uchwała Nr 95/345/14
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 14 sierpnia 2014r.
 
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2015r.
 
        Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013r. poz. 645 – tekst jednolity ) w związku z uchwałą Nr XLI/214/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
1. Ustala się założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarki Powiatu Kolneńskiego na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wielkości finansowe związane z budżetem powiatu na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie  Zarządu                   Przewodniczący Zarządu
 
  Sekściński Adam Wojciech                     Duda Henryk
  Rybka Jerzy  
  Lutrzykowski Jan
  Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2014-08-22

Data modyfikacji: 2014-08-22

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2014-08-22