Uchwała Nr 3/8/14  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 23 grudnia 2014r. 
 
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2014 r.
 
        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.z 2013r. poz. 885), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXX/200/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2014r. uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
 
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 160 398 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 160 398 zł 
     - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
3.  Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały. 
 
§ 2
 
Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 28 460 246 zł
bieżące: 27 542 049 zł        
majątkowe: 918 197 zł          
 
plan wydatków wynosi:  27 478 866 zł
bieżące: 25 908 479 zł        
majątkowe: 1 570 387 zł        
 
§ 3
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Członkowie  Zarządu                                    Przewodniczący Zarządu
 
 Robert Wacław Nadara                                  Stanisław Wiszowaty
 
  Piotr Dąbkowski
       
  Stefan Ksepka
 
  Zdzisław Połoński

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2015-01-07

Data modyfikacji: 2015-01-07

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2015-01-07