Uchwała Nr 7/22/15
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 stycznia 2015r. 
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.z 2013r. poz. 885), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr IV/16/15 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2015r. uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
 
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 10 874 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 10 874 zł 
     - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
3.  Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały. 
 
§ 2
 
   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 26 697 863 zł
bieżące: 26 149 118 zł        
majątkowe: 548 745 zł          
 
plan wydatków wynosi: 25 562 351 zł
bieżące: 24 217 561 zł        
majątkowe:  1 344 790 zł        
 
§ 3
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Członkowie  Zarządu                     Przewodniczący Zarządu
 
Robert Wacław Nadara                   Stanisław Wiszowaty
Piotr Dąbkowski
Stefan Ksepka
Zdzisław Połoński
 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2015-03-10

Data modyfikacji: 2015-03-10

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2015-03-10