Obwiesczenie w sprawie wniosku, o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – rozbudowę drogi gminnej nr 104271B Grabowo-Konopki Monety w gminie Grabowo.

Starostwo Powiatowe

w Kolnie

18-500 Kolno,

11-go Listopada 1

 

 

BŚ.6740.8.4.2017                                                                     Kolno, 2017-11-08

                                                                               

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 25 października 2017 r. Starosta Kolneński wszczął na wniosek Wójta Gminy Grabowo, ul. Sikorskiego 20, 18–507 Grabowo, postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104271B  Grabowo – Konopki Monety  w gminie Grabowo” oraz zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH INWESTYCJĄ W GMINIE GRABOWO:

Działki w całości lub części pod inwestycję: 93/2, 192/1, 192/2, 191, 186, 201, 185/2 – obręb Konopki Monety, 631, 505, 627/2 – obręb Grabowo.

Działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości (w nawiasie dotychczasowy nr nieruchomości): 2/4 (2/3), 7/1 (7), 11/1 (11), 12/1 (12), 13/3 (13/1), 19/5 (19/1), 19/7 (19/2), 20/1 (20), 21/1 (21), 22/1 (22), 23/3 (23/1), 25/5 i 25/6 (25/2), 25/3 (25/1), 24/6 (24/2), 24/3 i 24/4 (24/1), 70/1 (70), 72/3 (72/1), 72/5 (72/2), 73/5 (73/1), 73/3 (73/2), 74/4 (74/1), 74/6 (74/2), 75/1 (75), 76/1 (76), 77/5 (77/1), 77/3 (77/2), 79/1 (79), 80/4 i 80/5 (80/1), 80/7 (80/2), 80/9 (80/3), 81/3 (81/1), 84/1 (84), 85/1 (85), 86/5 (86/1), 86/3 (86/2), 87/1 (87), 88/1 (88), 89/1 (89), 90/1 (90), 91/1 (91) – obręb Konopki Monety, 111/1 (111) – obręb Konopki Białystok, 263/10 (263/3), 263/8 (263/4), 271/1 (271), 277/5 (277/1), 277/3 (277/2), 584/1 (584), 585/1 (585), 586/1 (586), 627/14 (627/2), 627/12 (627/9) – obręb Grabowo.

Działki do czasowego zajęcia: 481 – obręb Grabowo, 7, 174, 187, 190, 199 - obręb Konopki Monety.

Działki, z których korzystanie będzie ograniczone: 25/2 - obręb Konopki Monety.

 

            W terminie do 07 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kolnie, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. 11-go Listopada 1, pok. 203 pozostałe strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, a także wnieść uwagi i wnioski w związku ze sprawą.

 

Z up. Starosty

mgr inż. Katarzyna Obrycka

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof sokołowski

Data wytworzenia: 2017-11-08

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2017-11-08

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2017-11-08