Projekty Uchwał Rady Powiatu

 Projekty uchwał przewidziane do podjęcia na XXXI sesji Rady Powiatu Kolneńskiego V kadencji w dniu 26 października 2017 r.


1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stawiski;
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2017r.;
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2017-2021;
4. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi kolneńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych;
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2017r.;
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.;
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie o zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego i umowy najmu lokalu mieszkalnego;
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości w 2018 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Kolneńskiego.
9. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2016/2017. (podjęcie uchwały w tej sprawie wg przedłożonego projektu).

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2016-05-19

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2007-08-30

Data modyfikacji: 2017-10-17

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2016-10-21