Aktualności

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI


   

        Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2017r. (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie, przy ul. 11 Listopada 1 odbędzie się XXXIII zwyczajna Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (V kadencji) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez Zarząd Powiatu:

1) w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2017r.;
2) w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu;
3) w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
4) w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garażu w drodze bezprzetargowej,
5) w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego

7. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018 , z podjęciem uchwały w tej sprawie wg przedłożonego projektu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.
9. Przyjęcie informacji złożonych przez kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, w tym przez:

1) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolnie – o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu kolneńskiego w 2017r.,
2) Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie – o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kolneńskiego za rok 2017,
3) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie – o stanie bezpieczeństwa powiatu kolneńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017,
4) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie – o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kolneńskiego za rok 2017.

10. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017r.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady

Andrzej Mieczkowski

 

Projekty uchwał przewidziane do uchwalenia na sesji- kliknij

  Metryka strony

  Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

  Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

  Data wytworzenia: 2016-05-19

  Wprowadzający: Tomasz Sadowski

  Data wprowadzenia: 2005-02-22

  Data modyfikacji: 2017-12-08

  Opublikował: Tomasz Sadowski

  Data publikacji: 2016-10-21