UCHWAŁA Nr XLII/226/10
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Kolneńskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2009/2010.

       Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. )) i w związku z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. )) Rada Powiatu Kolneńskiego, po rozpatrzeniu przedłożonej informacji uchwala, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się informację Zarządu Powiatu Kolneńskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2009/2010 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady       
mgr Józef Stanisław Szymanowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2010-11-03

Data modyfikacji: 2010-11-03

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2010-11-03