Struktura wewnętrzna Starostwa Powiatowego oraz informacje teleadresowe


 

1. Wydział Organizacyjny tel. 86 278 27 39

Naczelnik Wydziału - mgr Agnieszka Chrzanowska

wydzial.organizacyjny@powiatkolno.home.pl

 

2. Wydział Budżetu i Finansów tel. 86 278 48 87

Naczelnik Wydziału - mgr Dorota Waszkiewicz

skarbnik.powiatu@powiatkolno.home.pl

 

3. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska tel. 86 278 48 84

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Katarzyna Obrycka

wydzial.budownictwa@powiatkolno.home.pl

 

4. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Powiatu tel. 86 278 31 08

Naczelnik Wydziału - mgr Piotr Glinka

promocja@powiatkolno.pl

 

5. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych tel. 86 278 48 94

Naczelnik Wydziału - Edward Wysocki

wydzial.zarządzania.kryzysowego@powiatkolno.home.pl

 

6. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tel. 86 278 48 89

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Krzysztof Kowalczyk

wydzial.geodezji@powiatkolno.home.pl

 

7. Wydział Komunikacji i Transportu tel.86 272 22 78

Naczelnik Wydziału - mgr Jerzy Bielawski

wydzial.komunikacji@powiatkolno.home.pl

 

8. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności tel. 86 278 47 03

Przewodniczący Zespołu - mgr Sławomir Zalewski

agnieszka.gorska@powiatkolno.home.pl

 

9. Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego tel. 86 278 27 39

Radca Prawny - mgr Zbigniew Twarowski

zbigniew.twarowski@powiatkolno.home.pl

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2016-05-20

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2009-11-19

Data modyfikacji: 2017-09-08

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2009-11-19