Zasady gospodarowania mieniem Powiatu


 

Uchwała Nr XX/110/2000 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 czerwca 2000r.
W sprawie zasad nabywania, zbywania, wydzierżawienia, wynajmowania i przekazywania w użytkowanie oraz trwały zarząd nieruchomości na okres dłuższy  niż trzy lata.

Uchwała Nr 65/69/2000 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 9 października 2000r.
w sprawie zasad oddawania w najem lub dzierżawę na okres do lat trzech nieruchomości będących własnością Powiatu Kolneńskiego, oraz określenia minimalnych stawek czynszu z tego tytułu.

Metryka strony

Udostępniający: SP

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2008-11-03

Data modyfikacji: 2011-09-13

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2008-11-03