Budżet Powiatu

Uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego.


  

ROK 2019

    
Uchwała Nr 10/49/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
    
UCHWAŁA Nr IV/29/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.
   
Uchwała Nr 7/40/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.  

Uchwała Nr 6/36/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań. 
   
Uchwała Nr 6/35/19 z dnia 16 stycznia 219 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
   
Uchwała Nr 6/34/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2019 r. 
   
Uchwała Nr 6/33/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie centralizacji i przepływów finansowych z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w Powiecie Kolneńskim
   


ROK 2018

     
Uchwała Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2019-2023.
    
Uchwała Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2019.
    
Uchwała Nr 4/16/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
     
Uchwała Nr II/8/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2018r.
   
Uchwała Nr 2/7/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
   
Uchwała Nr 1/3/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
       
Uchwała Nr 115/483/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
     
Uchwała Nr 115/482/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2019-2023
     
Uchwała Nr 115/481/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2019r.
     
Uchwała Nr 115/480/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2018 r. 
    
Uchwała Nr 114/474/18 z dnia 18 paźdzernika 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
    
UCHWAŁA Nr XLIIII/282/18 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2023.
        
UCHWAŁA Nr XLIII/281/18 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2018 r.
        
UCHWAŁA Nr XLIII/280/18 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
        
Uchwała Nr 113/470/18 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego oraz wskazania członków Zarządu upoważnionych do dokonania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 350 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2018 rok.
           
Uchwała Nr 113/469/18 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
                 
Uchwała Nr 112/460/18 z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2019 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia.
       
UCHWAŁA Nr XLII/274/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2018r.
       
Uchwała Nr 110/445/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2019r.
          
Uchwała Nr 110/444/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r. 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za pierwsze półrocze 2018 roku.
      
Uchwała Nr 110/443/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
          
UCHWAŁA Nr XLI/270/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2023.
        
UCHWAŁA Nr XLI/269/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego w 2018 r.
        
Uchwała Nr 109/437/18 z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2018 r.
      
Uchwała Nr 103/417/18 z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
     
UCHWAŁA Nr XXXIX/249/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego w 2018 r.
       
Uchwała Nr 102/415/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2017r.
    
Uchwała Nr 102/414/18 z dnia 27 kwietnia 2018r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2018 r.
    
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Kolneńskiego sprawozdania finansowego za rok 2017.
    
Uchwała Nr 98/399/18 z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
      
Uchwała Nr 98/398/18 z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok
     
UCHWAŁA Nr XXXVI/237/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2021.
     
UCHWAŁA Nr XXXVI/236/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego w 2018r.
     
UCHWAŁA Nr XXXV/229/18 z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2021  

UCHWAŁA Nr XXXV/228/18 z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2018.

  


ROK 2017 

       
Uchwała Nr 92/364/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
     
UCHWAŁA Nr XXXIV/219/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021.
    
UCHWAŁA Nr XXXIV/218/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego w 2017 r.
     
Uchwała Nr XXXIII/209/17 z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
      
Uchwała Nr 89/353/17 z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
       
Uchwała Nr XXXII/200/17 z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu Kolneńskiego na rok 2017 dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji dofinansowanej z dotacji celowej budżetu państwa polegającej na zakupie sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Kolnie.
          

Uchwała Nr 88/348/17 z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu kolneńskiego.
         
Uchwała Nr 87/347/17 z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
          
Uchwała Nr 87/346/17 z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2021.
       
Uchwała Nr 87/345/17 z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2018 r.
      
Uchwała Nr 87/344/17 z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2017 r. 
       
Uchwała Nr XXXI/193/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021.
     
Uchwała Nr XXXI/192/17z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
      
Uchwała Nr 84/332/17z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
     
Uchwała Nr XXX/191/17 z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021.
     
Uchwała Nr XXX/190/17 z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
     
Uchwała Nr XXIX/186/17 z dnia 6 września 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021.
      
Uchwała Nr XXIX/185/17 z dnia 6 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
      
Uchwała Nr XXVIII/184/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego, oraz trybu i zakresu i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
     
Uchwała Nr XXVIII/183/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 r.
         
Uchwała Nr 80/320/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2018 r.
          
Uchwała Nr 80/319/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za pierwsze półrocze 2017 roku.
         
Uchwała Nr 80/318/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
       
Uchwała Nr 79/314/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2017 r.
       
Uchwała Nr 77/305/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
              

Uchwała Nr XXVII/176/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
           
Uchwała Nr 75/301/17 z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
        
Uchwała Nr XXVI/170/17 z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021
         
Uchwała Nr XXVI/169/17 z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r
                  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
   

Uchwała Nr XXV/161/17 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017r.

Uchwała Nr 68/274/17 z dnia 14 marca 2017r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
    
Uchwała Nr 68/273/17 z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.
    
Uchwała Nr XXIV/154/17 z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.

Uchwała Nr 63/245/17 z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.

    


ROK 2016           

Uchwała Nr 62/244/16 z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.
              
Uchwała Nr XXIII/148/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021
         
Uchwała Nr XXIII/147/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017
      
Uchwała Nr 61/240/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.  
      

Uchwała Nr XXI/138/16 z dnia 7 grudnia 2016r.
w sprawie zmian w budzecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.

Uchwała Nr 57/230/16 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2016 r.
 
Uchwała Nr 57/229/16 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021.
 
Uchwała Nr 57/228/16 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2017r.

Uchwała Nr XX/130/16 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2016-2021.

Uchwała Nr XX/129/16 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016r.

Uchwała Nr 54/214/16 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.

Uchwała Nr 52/211/16 z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.

Uchwała Nr 51/208/16 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2017 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia.

Uchwała Nr XVIII/117/16 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.

Uchwała Nr 50/205/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za pierwsze półrocze 2016 roku.
      
Uchwała Nr 50/204/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2017 r.

Uchwała Nr 49/200/16 z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2016r. 

Uchwała Nr 49/192/16 z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.

Uchwała Nr XVI/108/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.

Uchwała Nr XV/98/16 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.
 

Uchwała Nr 39/154/16 z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016r.

 

 


ROK 2015

Uchwała Nr 31/120/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2016-2021.
 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kolneńskiego na rok 2016.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2016-2021.
 
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2016 r.
 

Uchwała Nr IX/54/15 z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2021.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
Uchwała Nr VIII/47/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
Uchwała Nr 21/78/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego  za pierwsze półrocze 2015 roku.
 
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2016 r.
 
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2015 r. 
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2015r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 

Uchwała Nr IV/17/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2021.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2015.

 

 


ROK 2014

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2021.
 
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2015 r.
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2014-2021.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
Uchwała Nr XXXIV/229/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2015 r.
 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego  za pierwsze półrocze 2014 roku.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2014-2021.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

 

 


ROK 2013


 
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2014.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.
 
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2014-2021.
 
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2014 r.
 

Uchwała Nr 77/291/13 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2013 r.

Uchwała Nr XXVIII/177/13 z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognazy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2013-2021.

Uchwała Nr XXVIII/176/13 z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr 74/285/13 z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr 70/269/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr 70/268/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2013 r.

Uchwała Nr 70/267/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego  za pierwsze półrocze 2013 roku.

Uchwała Nr 70/266/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2014 r.

Uchwała Nr XXVI/173/13 z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr 68/256/13 z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr 66/252/13 z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr XXV/161/13 z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr 64/242/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr 62/235/13 z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr 62/234/13 z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr XXIII/147/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr XXII/138/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2013.

Uchwała Nr 57/213/13 z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie zmian w projekcie budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

 

 


ROK 2012


 

Uchwała Nr 56/207/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr 55/198/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr XXI/131/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr XX/120/12 z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr 54/196/12 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr 53/193/12 z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2013-2021.

Uchwała Nr 53/192/12 z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2013r.

Uchwała Nr 53/191/12 z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr XIX/112/12 z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2012-2021.

Uchwała Nr XIX/111/12 z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012r.

Uchwała Nr 50/184/12 dnia 16 października 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr 49/180/12 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/106/12 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012r.

Uchwała Nr 47/172/12 z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr 45/163/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr 45/162/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr 45/159/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za pierwsze półrocze 2012 roku.

Uchwała Nr XVI/94/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012r.

Uchwała Nr XV/88/12 z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2012-2021.

Uchwała Nr XV/87/12 z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012r.

Uchwała Nr 36/136/12 z dnia 20 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr 34/129/12 z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

 

 


ROK 2011


 

Uchwała Nr 31/110/12 z dnia 31 stycznia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr XII/67/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011r.

Uchwała Nr 29/102/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

Uchwała Nr XI/60/11 z dnia 6 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011r.

Uchwała Nr 27/91/11 z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

Uchwała Nr 26/85/11 z dnia 15 listopada 2011r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2012-2021.

Uchwała Nr 26/84/11 z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2012r.

Uchwała Nr 26/83/11 z dnia 15 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

Uchwała Nr 23/71/11 z dnia 23 września 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

Uchwała Nr IX/52/11 z dnia 30 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2011-2021.

Uchwała Nr IX/51/11 z dnia 30 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011r.

Uchwała Nr 20/64/11 z dnia 18 sierpnia 2011r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2012r.

Uchwała Nr 20/63/11 z dnia 18 sierpnia 2011r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za pierwsze półrocze 2011 roku.

Uchwała Nr 20/62/11 z dnia 18 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

Uchwała Nr VIII/48/11 z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011r.

Uchwała Nr VII/35/11 z dnia 14 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2011-2021.

Uchwała Nr VII/34/11 z dnia 14 czerwca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011r.

Uchwała Nr 13/44/11 z dnia 6 czerwca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

Uchwała Nr 12/41/11 z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

Uchwała Nr VI/29/11 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011r.

Uchwała Nr 9/32/11 z dnia 22 marca 2011r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

Uchwała Nr 8/31/11 z dnia 14 marca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

Uchwała Nr V/26/11 z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2011r.

Uchwała Nr V/25/11 z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2011-2021.

Uchwała Nr 5/12/11 z dnia 14 luty 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

Uchwała Nr IV/17/11 z dnia 27 stycznia 2011r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2011.

Uchwała Nr IV/16/11 z dnia 27 stycznia 2011r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2011-2021.

 

 


ROK 2010


 

Uchwała Nr 2/5/10 z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.

Uchwała Nr III/11/10 z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

Uchwała Nr 1/2/10 z dnia 17 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.

Uchwała Nr I/3/10 z dnia 1 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

Uchwała Nr 111/395/10 z dnia 24 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.

Uchwała Nr 110/393/10 z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2011r.

Uchwała Nr 110/391/10 z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.

Uchwała Nr XLII/219/10 z dnia 28 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

Uchwała Nr 106/378/10 z dnia 14 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.

Uchwała Nr XLI/212/10 z dnia 28 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

Uchwała Nr 104/369/10 z dnia 9 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.

Uchwała Nr 102/363/10 z dnia 23 sierpnia 2010r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2011r.

Uchwała Nr 102/362/10 z dnia 23 sierpnia 2010r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za pierwsze półrocze 2010 roku.

Uchwała Nr XXXIX/206/10 z dnia 10 sierpnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

Uchwała Nr 101/360/10 z dnia 30 lipca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.

Uchwała Nr XXXVIII/193/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

Uchwała Nr 97/345/10 z dnia 9 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010.

Uchwała Nr 96/341/10 z dnia  14 maja 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

Uchwała Nr 96/340/10 z dnia 14 maja 2010r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/190/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

Uchwała Nr 93/335/10 z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.

Uchwała Nr 90/328/10 z dnia 4 marca 2010r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

Uchwała Nr 89/325/10 z dnia 18 lutego 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

Uchwała Nr 88/318/10 z dnia 10 lutego 2010r.
w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2010 rok, oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i planu dochodów budżetu państwa na 2010 rok.
 
Uchwała Nr 88/317/10 z dnia 10 lutego 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

 


ROK 2009


 

1. Uchwała Nr 61/206/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
w sprawie układu wykonawczego do budżetu powiatu na 2009r.

2. Uchwała Nr 62/224/09 z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

3. Uchwała Nr XXVI/131/09 z dnia 20 lutego 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

4. Uchwała Nr 64/229/09 z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008r.

5. Uchwała Nr 65/241/09 z dnia 13 marca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

6. Uchwała Nr XXVII/134/09 z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie zmian  w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

7. Uchwała Nr 66/244/09 z dnia 7 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

8. Uchwała Nr XXVIII/141/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

9. Uchwała Nr 68/248/09 z dnia 19 maja 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

10. Uchwała Nr 69/249/09 z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

11. Uchwała Nr XXIX/142/09 z dnia 16 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

12. Uchwała Nr 70/254/09 z dnia 26 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

13. Uchwała Nr 72/262/09 z dnia 6 sierpnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

14. Uchwała Nr 72/263/09 z dnia 6 sierpnia 2009r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za pierwsze półrocze 2009 roku.

15. Uchwała Nr 72/264/09 z dnia 6 sierpnia 2009r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2010r.

16. Uchwała Nr 72/265/09 z dnia 6 sierpnia 2009r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2009r.

17. Uchwała Nr XXX/144/09 z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego  na 2009r.

18. Uchwała Nr 75/274/09 z dnia 15 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

19. Uchwała Nr XXXI/155/09 z dnia 20 października 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

20. Uchwała Nr 79/283/09 z dnia 26 października 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

21. Uchwała Nr 82/291/09 z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

22. Uchwała Nr 82/292/09 z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2010r.

23. Uchwała Nr 83/293/09 z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

24. Uchwała Nr 84/303/09 z dnia 11 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

25. Uchwała Nr XXXIII/161/09 z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

26. Uchwała Nr 85/305/09 z dnia 21 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

27. Uchwała Nr XXXIV/170/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

28. Uchwała Nr XXXIV/174/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2010.

29. Uchwała Nr 86/310/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

30. Uchwała Nr 86/312/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

 


ROK 2008


 

1. Uchwała Nr 32/108/08 z dnia 15 stycznia 2008r.
w sprawie układów wykonawczych do budżetu powiatu na 2008r.

2. Uchwała Nr 33/115/08 z dnia 25 stycznia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

3. Uchwała Nr 36/124/08 z dnia 28 lutego.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

4. Uchwała Nr 37/130/08 z dnia 17 marca 2008r.
w sprawie wykonania budżetu za 2007r.

5. Uchwała Nr XVI/77/08 z dnia 31 marca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008r.

6. Uchwała Nr XVII/81/08 z dnia 22 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008r.

7. Uchwała Nr 40/140/08 z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

8. Uchwała Nr 41/141/08 z dnia 16 maja 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

9. Uchwała Nr 42/145/08 z dnia 5 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

11. Uchwała Nr XVIII/90/08 z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008r.

12. Uchwała Nr 44/149/08 z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

13. Uchwała Nr 47/160/08 z dnia 5 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

14. Uchwała Nr XIX/97/08 z dnia 18 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

15. Uchwała Nr 48/164/08 z dnia 18 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

16. Uchwała Nr 49/168/08 z dnia 2 września 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

17. Uchwała Nr 50/170/08 z dnia 15 września 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

18. Uchwała Nr XX/100/08 z dnia 24 września 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

19. Uchwała Nr 53/182/08 z dnia 10 października 2008r.
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2008 r.

20. Uchwała Nr XXI/104/08 z dnia 28 października 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

21. Uchwała Nr 56/189/08 z dnia 14 listopada 2008r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2009r.

22. Uchwała Nr 56/190/08 z dnia 14 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

23. Uchwała Nr XXIII/111/08 z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

24. Uchwała Nr XXIV/113/08 z dnia 17 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

25. Uchwała Nr 59/199/08 z dnia 17 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w projekcie budżetu powiatu na 2009r.

26. Uchwała Nr 59/200/08 z dnia 17 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

27. Uchwała Nr XXV/122/08 z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

28. Uchwała Nr XXV/127/08 z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2009.

29. Uchwała Nr 60/205/08 z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.
 

 


ROK 2007


 

1. Uchwała Nr V/23/07 z dnia 24 stycznia 2007r.
w sprawie zmian w projekcie budżetu powiatu na 2007r.

2. Uchwała Nr V/19/07 z dnia 9 lutego 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2007.

3. Uchwała Nr VI/24/07 z dnia 9 lutego 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

4. Uchwała Nr IX/33/07 z dnia 16 marca 2007r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.

5. Uchwała Nr VI/31/07 z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

6. Uchwała Nr X/37/07 z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

7. Uchwała Nr XIII/44/07 z dnia 18 maja 2007r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2006r.

8. Uchwała Nr XIII/45/07 z dnia 18 maja 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

9. Uchwała Nr VIII/40/07 z dnia 6 czerwca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

10. Uchwała Nr XVI/52/07 z dnia 22 czerwca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

11. Uchwała Nr IX/43/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

12. Uchwała Nr XX/71/07 z dnia 13 sierpnia 2007r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za pierwsze półrocze 2007 roku.

13. Uchwała Nr XX/73/07 z dnia 13 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

14. Uchwała Nr XI/49/07 z dnia 6 września 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

15. Uchwała Nr XXII/80/07 z dnia 14 września 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

16. Uchwała Nr XXIV/81/07 z dnia 12 października 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

17. Uchwała Nr XII/53/07 z dnia 30 października 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

18. Uchwała Nr XXVI/86/07 z dnia 9 listopada 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

19. Uchwała Nr XXVII//92/07 z dnia 14 listopada 2007r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2008r.

20. Uchwała Nr XIII/57/07 z dnia 29 listopada 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

21. Uchwała Nr XXIX/100/07 z dnia 11 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

22. Uchwała Nr XXX/103/07 z dnia 17 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w projekcie budżetu powiatu na 2008r.

23. Uchwała Nr XXX/104/07 z dnia 17 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

24. Uchwała Nr XIV/63/07 z dnia 29 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2007r.

25. Uchwała Nr XIV/64/07 z dnia 29 grudnia 2007r.
w sprawie budżetu powiatu na rok 2008.

26. Uchwała Nr 31/106/07 z dnia 29 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

  


ROK 2006


1. Uchwała Nr XLI/179/06 z dnia 17 lutego 2006r.

2. Uchwała Nr XLII/185/06 z dnia 27 marca 2006r.

3. Uchwała Nr XLIII/190/06 z dnia 20 kwietnia 2006r.

4. Uchwała Nr XLIV/196/06 z dnia 25 maja 2006r.

5. Uchwała Nr XLV/201/06 z dnia 28 czerwca 2006r.

6. Uchwała Nr XLVI/203/06 z dnia 28 sierpnia 2006r.

7. Uchwała Nr XLVII/212/06 z dnia 9 października 2006r.

8. Uchwała Nr XLVIII/214/06 z dnia 26 października 2006r.

9. Uchwała Nr III/13/06 z dnia 19 grudnia 2006r.

10. Uchwała Nr IV/15/06 a dnia 29 grudnia 2006r.

 


ROK 2005


 

1. Uchwała Nr XXVIII/130/05 z dnia 25 lutego 2005r.

2. Uchwała Nr XXX/141/05 z dnia 29 kwietnia 2005.

3. Uchwała Nr XXXI/149/05 z dnia 19 maja 2005r.

4. Uchwała Nr XXXII/153/05 z dnia 17 czerwca 2005r.

5. Uchwała Nr XXXIII/155/05 z dnia 23 czerwca 2005r.

6. Uchwała Nr XXXV/158/05 z dnia 29 sierpnia 2005r.

7. Uchwała Nr XXXVI/160/05 z dnia 12 października 2005r.

8. Uchwała Nr XXXVII/ 162/05 z dnia 9 listopada 2005r.

9. Uchwała Nr XXXVIII/169/05 z dnia 7 grudnia 2005r.

10. Uchwała Nr XXXIX/172/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2016-05-30

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2006-01-11

Data modyfikacji: 2019-02-28

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2016-10-06