Uchwała Nr 47/161/08 
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 5 sierpnia 2008r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za pierwsze półrocze 2008 roku.


        Na podstawie art.198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217. Nr249 poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587 i Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984) oraz uchwały XLV/202/06 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego za pierwsze półrocze, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej uchwala się co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego zawierającą:
1. Wykonanie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykonanie wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Część opisową o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie  za pierwsze półrocze 2008r. zawierającą:
1. Przychody i koszty wynikające z planu finansowego
2. Wykaz należności i zobowiązań w tym wymagalnych
3. Część opisową o wykonaniu planu finansowego
         –  zgodnie z załącznikiem Nr 4 (wer.b) do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu                Przewodniczący Zarządu
Wiszowaty Stanisław                             Duda Henryk
Ksepka Stefan
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2008-08-07

Data modyfikacji: 2008-08-07

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2008-08-07