uchwal2018z

ROK 2018

     
Uchwała Nr 93/372/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łomży
       
Uchwała Nr 93/371/18z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „Organizacja imprez sportowych (mecze piłki nożnej, turnieje piłkarskie), szkolenie drużyn seniorów, grup młodzieżowych w rozgrywkach pod patronatem PZPN” realizowanego przez Kolneński Klub Sportowy „ORZEŁ”, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 40.
       
Uchwała Nr 93/370/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „ XXVIII Kolneńskie Biegi Jesieni” realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.
     
Uchwała Nr 93/369/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „Zeszyty Kolneńskie” nr 11 - almanach społeczno-kulturalny realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.
    
Uchwała Nr 93/368/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego
     
Uchwała Nr 93/367/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości, położonej w Kolnie przy ul. Teofila Kubraka 6
     
Uchwała Nr 93/366/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy  w Kolnie

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2018-01-11

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2018-01-12

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2018-01-11