Uchwała Nr 53/182/08
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 10 października 2008r.

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2008r.


        Na podstawie art. 188 ust 1 pkt. 1,  ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 i z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz. 1381,Nr 170 poz. 1217, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XIV/64/07 z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu na 2008 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę              39 783 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.

             Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:                   22 142 150 zł
                                                  plan wydatków wynosi:                    23 762 150 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie  Zarządu         Przewodniczący Zarządu

Wiszowaty Stanisław                        Duda Henryk
Ksepka Stefan
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2008-10-17

Data modyfikacji: 2008-10-17

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2008-10-17