Uchwała Nr 59/199/08
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie zmian w projekcie  budżetu  powiatu na 2009r.


       Na podstawie art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 i z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i z 2008r. Nr 180 poz. 1112) oraz zgodnie z § 8 uchwały Nr XII/55/07 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W projekcie budżetu powiatu na 2009r. stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 56/189/08 z dnia 14 listopada 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2009r. przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę:     31 150 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:    21 271 100 zł
              plan wydatków wynosi:                           25 771 100 zł

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Członkowie  Zarządu            Przewodniczący Zarządu
Wiszowaty Stanisław                          Duda Henryk
Ksepka Stefan
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2008-12-22

Data modyfikacji: 2008-12-22

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2008-12-22