Uchwała Nr 60/205/08
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2008 r.


        Na podstawie art. 188 ust 1 pkt. 1, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 i z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i z 2008r. Nr 180 poz. 1112) oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XIV/64/07 z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu na 2008 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:      171 156 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę:    171 156 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę   48 002 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

             Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:    22 350 358 zł
                                                  plan wydatków wynosi:    24 030 358 zł   

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie  Zarządu                                                 Przewodniczący Zarządu
Wiszowaty Stanisław                                                               Henryk Duda
Ksepka Stefan
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2009-01-14

Data modyfikacji: 2009-01-14

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2009-01-14