Uchwała Nr 88/317/10
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 10 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.


        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/174/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2010r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę               56 806 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.
  

             Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:                    22 844 326 zł
                                                  plan wydatków wynosi:                     24 644 326 zł

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie  Zarządu                                           Przewodniczący Zarządu

Szczech Grzegorz                                                               Henryk Duda
Ksepka Stefan
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2010-02-18

Data modyfikacji: 2010-02-18

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2010-02-18