Uchwała Nr 20/62/11
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 18 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr IV/17/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2011r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 460 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 460 zł    
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę  107 745 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.
  
             Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 28 450 766 zł
                                                  plan wydatków wynosi: 32 010 766 zł   

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie  Zarządu                         Przewodniczący Zarządu

  Sekściński Adam Wojciech                              Duda Henryk
  Rybka Jerzy
  Lutrzykowski Jan
  Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2011-08-19

Data modyfikacji: 2011-08-19

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2011-08-19