Uchwała Nr 20/63/11  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 18 sierpnia 2011r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za pierwsze półrocze 2011 roku.


        Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620) uchwala się co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego zawierającą:
1. Wykonanie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykonanie wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Część opisową o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie  za pierwsze półrocze 2011r. zawierającą:
1. Przychody i koszty wynikające z planu finansowego
2. Wykaz należności i zobowiązań w tym wymagalnych
3. Część opisową o wykonaniu planu finansowego
   –  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu             Przewodniczący Zarządu

Sekściński Adam Wojciech                Duda Henryk
Rybka Jerzy
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2011-08-19

Data modyfikacji: 2011-08-26

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2011-08-19