Uchwała Nr 47/172/12  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 12 września 2012r.

 

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2012 r.

Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XII/69/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2012r. uchwala się, co następuje:

§ 1

    1. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę:   30 480 zł
         - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
    2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 27 747 788 zł
                                                                     bieżące:  24 787 688 zł
                                                                 majątkowe:   2 960 100 zł
                                            plan wydatków wynosi:  28 747 788 zł
                                                                      bieżące: 23 607 398 zł
                                                                   majątkowe: 5 140 390 zł

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


     Członkowie  Zarządu                                   Przewodniczący Zarządu

  Sekściński Adam Wojciech                                        Duda Henryk
  Rybka Jerzy
  Lutrzykowski Jan
  Zacharzewski Wiesław

 

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2012-09-17

Data modyfikacji: 2012-09-17

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2012-09-17