Uchwała Nr 53/191/12

Zarządu  Powiatu Kolneńskiego

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2012 r.

        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XII/69/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2012r. uchwala się, co następuje:

§ 1

    1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:                    68 242 zł

    2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę:                   34 000 zł

         - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

    3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę:                     68 242 zł

    4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę:                    34 000 zł

    5. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę:      169 784 zł

         - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

   Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:                    28 265 168 zł

                                                           bieżące:                             25 355 068 zł       

                                                           majątkowe:                          2 910 100 zł         

 

                                              plan wydatków wynosi:              29 265 168 zł

                                                           bieżące:                              24 137 610 zł       

                                                           majątkowe:                           5 127 558 zł       

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie  Zarządu                                       Przewodniczący Zarządu

  Sekściński Adam Wojciech                                                           Duda Henryk  

  Rybka Jerzy

  Lutrzykowski Jan

Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2012-11-20

Data modyfikacji: 2012-11-20

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2012-11-20