Uchwała Nr 54/196/12

Zarządu  Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27 listopada 2012 r.

 

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2012 r.

         Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XII/69/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2012r. uchwala się, co następuje:

§ 1

    1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: 1 800 zł

         - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

    2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 39 551 zł

    3. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę: 32 504 zł

         - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

   Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 28 302 919 zł

                                               bieżące:  25 392 819 zł

                                               majątkowe:  2 910 100 zł

                                               plan wydatków wynosi: 29 302 919 zł

                                               bieżące:  24 175 901 zł

                                               majątkowe:  5 127 018 zł

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie  Zarządu                                      Przewodniczący Zarządu

  Sekściński Adam Wojciech                                 Duda Henryk

  Rybka Jerzy

  Lutrzykowski Jan

  Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2012-12-03

Data modyfikacji: 2012-12-03

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2012-12-03