Uchwała Nr 70/266/13

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 14 sierpnia 2013r.

 

w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2014r.

         Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806,Nr 153poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz. 675, z 2009r. Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz.1281) w związku z uchwałą Nr XLI/214/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się, co następuje:

  § 1

  1. Ustala się założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarki Powiatu Kolneńskiego na 2014 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
  2. Ustala się wielkości finansowe związane z budżetem powiatu na 2014 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu                                       Przewodniczący Zarządu

      Rybka Jerzy                                                                Duda Henryk                                                                                              

      Lutrzykowski Jan

   Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-08-19

Data modyfikacji: 2013-08-19

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-08-19