Uchwała Nr 13/48/15
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 31 marca 2015r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.z 2013r. poz. 885), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr IV/16/15 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2015r. uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:  35 914 zł
     - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 140 264 zł 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 176 178 zł 
     - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
4.  Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały. 
 
§ 2
 
Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 28 188 357 zł
bieżące:  27 621 612 zł        
majątkowe: 566 745 zł          
 
plan wydatków wynosi:  27 052 845 zł
bieżące:  25 950 055 zł        
majątkowe:  1 102 790 zł        
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Członkowie  Zarządu                              Przewodniczący Zarządu
Robert Wacław Nadara                                   Stanisław Wiszowaty       
Piotr Dąbkowski
Stefan Ksepka
Zdzisław Połoński

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2015-03-31

Data modyfikacji: 2015-03-31

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2015-03-31