rok_2017inf

Informacja publiczna - pozwolenie na budowę - ROK 2017


 

 

Lp.

Nazwa Inwestora

Siedziba Inwestora

Rodzaj zamierzenia budowlanego

Lokalizacja

zamierzenia

Data wydania

decyzji

1.

Gmina Kolno

Ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno
Budowa budynku świetlicy wiejskiej, zbiornika na ścieki i parkingów

Tyszki Łabno,

gm. Kolno
03.01.2017

2.

Miasto Kolno 

Ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno
Budowa międzygminnego punktu selektywnego zbierania odpadów Kolno 12.01.2017

3.

Gmina Kolno

Ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami

Waszki,

gm. Kolno
17.01.2017

4.

Polkomtel Sp. z o. o.

ul. Konstruktorska 4

02-673 Warszawa
Wzmocnienie wieży stalowej stacji bazowej telefonii komórkowej

Stary Gromadzyn,

gm. Kolno

18.01.2017

5.

Gmina Kolno

Ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdów, remont rowów

Czerwone,

gm. Kolno 
19.01.2017

6.

Gmina Kolno

Ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno
Budowa budynku garażowego

Czerwone,

gm. Kolno 
07.03.2017

7.

Gmina Kolno

Ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno
Rozbudowa stacji uzdatniania wody - budowa zbiornika retencyjnego

Kumelsk,

gm. Kolno

14.03.2017

8.

Gmina Grabowo

ul. Gen. W. Sikorskiego 1

18-507 Grabowo

Budowa odwodnienia drogi

Pasichy,

Gm. Grabowo

20.03.2017

9.

Elektrownie Surja

Sp. z o.o.

Ul. Puławska 2

02-566 Warszawa
Budowa elektrowni słonecznej z infrastrukturą towarzyszącą Grądy Możdżenie, gm. Grabowo 23.03.2017 

10.

Parafia Rzymskokatolicka

Pw. Św. A. Padewskiego 

Ul. Łomżyńska 1

18-520 Stawiski
Remont zabytkowego Zespołu Poklasztornego Franciszkanów  Stawiski 27.03.2017

11.

Komenda Wojewódzka

Policji w Białymstoku

Ul. Sienkiewicza 65

15-003 Białystok

Rozbiórka stacji paliw na terenie KPP w Kolnie Kolno 29.03.2017

12.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

Ul. Wojska Polskiego 48

18-500 Kolno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1895B Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy Rogienice Wielkie RogieniceWypychy, gm. Mały Płock 12.04.2017

13.

Polkomtel Sp. z o.o. 

Ul. Konstruktorska 4

02-673 Warszawa
Wzmocnienie konstrukcji wieży stalowej Mały Płock 21.04.2017

14.

KOLBUD-DOM

Sp. z o. o.

Ul. Wojska Polskiego 46

18-500 Kolno
Zmiana pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami i lokalami usługowymi oraz parkingiem Kolno 25.04.2017

15.

Gmina Grabowo

Ul. Gen. W. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo Budowa odwodnienia drogi gminnej poprzez wykonanie urządzeń wodnych: rowu i przepustów

Żebrki,

gm. Grabowo
25.04.2017

16.

Miasto Kolno

Ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno
Przebudowa stadionu miejskiego piłkarsko-lekkoatletycznego Kolno 27.04.2017

17.

PV Kolno Sp. z o. o.

Ul. Cicha 25

09-300 Żuromin
Budowa zespołu kolektorów słonecznych z infrastrukturą Kolno 27.04.2017

18.

PV Kolno II Sp. z o. o.

Ul. Cicha 25

09-300 Żuromin
Budowa zespołu kolektorów słonecznych z infrastrukturą Kolno 27.04.2017

19

KOLBUD-DOM

Sp. z o. o.

Ul. Wojska Polskiego 46

18-500 Kolno
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami i lokalami usługowymi oraz parkingiem Kolno 28.04.2017

20.

Hetman Produkcja S.C.

Hetman Zakład Pracy Chronionej Sp. J.

Ul. Kolejowa 7

18-500 Kolno 
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków produkcyjnego i garażowego ze zmianą sposobu użytkowania i połączenia w jeden budynek o funkcji produkcyjnej oraz rozbiórka budynku magazynowego Kolno 05.05.2017

21.

Gmina Grabowo

Ul. Gen. W. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej

Ciemianka,

gm. Grabowo
12.05.2017

22.

Parafia Rzymskokatolicka

Pw. Św. Zwiastowania NMP w Lachowie

Lachowo 50

18-500 Kolno
Utwardzenie ciągów pieszych na cmentarzu parafialnym

Lachowo,

gm. Kolno
15.05.2017
23.

 

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin
Rozbiórka elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia

Zabiele

gm. Kolno
31.05.2017
24.

J.P. Dewelopment Sp. J. Piotr trzcinka, Jan Trzcinka

Ul. Wojska Polskiego 24

18-500 Kolno

Budowa budynku handlowo-usługowo-magazynowego wraz z budową dworca i infrastrukturą towarzyszącą

Kolno 02.06.2017
25.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

Ul. Wojska Polskiego 48

18-500 Kolno
Budowa nowej wraz z rozbiórką istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Kolno 02.06.2017

26.

SPV 18 Sp. z o. o.

Ul. Królewska 16 lok. 6P

00-103 Warszawa
Rozbiórka masztu do pomiaru kierunku i prędkości wiatru

Rostki

gm. Stawiski
27.06.2017
27. PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN

Grądy Możdżenie

gm. Grabowo
29.06.2017
28.

Komenda Wojewódzka

Policji w Białymstoku

Ul. Sienkiewicza 65

15-003 Białystok

Zagospodarowanie terenu KPP w Kolnie Kolno 29.06.2017
29. PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN wraz z przebudową stacji transformatorowej i rozbiórką linii napowietrznej nN

Truszki Zalesie

gm. Kolno
30.06.2017
30. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Kolnie

Ul. Wojska Pol. 65A

18-500 Kolno
Przebudowa budynku Przedszkola Kolno 18.07.2017
31. Miasto Kolno

Ul. Wojska Pol. 20

18-500 Kolno
Rozbiórka budynku gospodarczego Kolno 19.07.2017
32. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Ul. Wojska Pol. 69

18-500 Kolno
Zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji administracyjno-mieszkalnej na funkcję administracyjną i środowiskowy dom samopomocy wraz z jego rozbudową, nadbudową i przebudową Kolno 25.07.2017
33. PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN, budowa linii kablowej nN i rozbiórką linii napowietrznej nN

Kozioł

gm. Kolno
10.08.2017
34. PGE Dystrybucja S.A

Ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej i elektroenergetycznej linii kablowych SN i  nN oraz rozbiórka słupowej stacji transformatorowej i linii napowietrznych, kablowych SN i nN

Kolno 11.08.2017
35. PGE Dystrybucja S.A

Ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej i elektroenergetycznej linii kablowych SN oraz rozbiórka  linii napowietrznej SN Kolno 16.08.2017
36.

Bank Spółdzielczy

w Kolnie

Ul. Kolejowa 2

18-500 Kolno
Rozbiórka budynku gospodarczego

Lachowo,

gm. Kolno
31.08.2017
37. Gmina Kolno

Ul. Wojska Pol. 20

18-500 Kolno
Zmiana zamierzonego sposobu użytkowania budynku garażowego na PSZOK

Czerwone,

Gm. Kolno
08.09.2017
38. Miasto Kolno

Ul. Wojska Pol. 20

18-500 Kolno
Zmiana decyzji w sprawie PSZOK Kolno 08.09.2017
39. Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu

Ul. M. Konopnickiej 4

18-500 Kolno
Przebudowa i rozbudowa KOKiS Kolno 11.09.2017
40. Gmina Stawiski

Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski
Budowa hali sportowej z rozbudową łącznika, budową boiska sportowego i miejsc postojowych oraz rozbiórka budynku garażowego Stawiski 12.09.2017
41. WIATREL Sp. z o. o. Sp. K.

Ul. Włodarzewska 4/9

02-384 Warszawa
Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno- kablowej

Borkowo,

gm. Kolno
12.09.2017
42. Gmina Stawiski

Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

Budowa drogi gminnej

Poryte

gm. Stawiski

15.09.2017
43. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4A

18-500 Kolno

Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej Kolno 02.10.2017
44. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

ul. Ciepła 3

18-500 Kolno
Budowa altany śmietnikowej Kolno 19.10.2017
45. Gmina Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Zmiana pozwolenia na rozbudowę szkoły publicznej o przedszkole publiczne  wraz z infrastrukturą

Lachowo

gm. Kolno
08.11.2017
46. Gmina Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską

Wincenta

gm. Kolno
09.11.2017
47. Operator Sp. z o. o.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4/420

15-111 Białystok

Budowa budynku usługowego – sklepu spożywczego i zbiornika na ścieki sanitarne Mały Płock 13.12.2017
48. P4 Sp. z o. o.

Ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej z przyłączem elektroenergetycznym


Świdry Dobrzyce,

gm. Grabowo

28.12.2017

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-02-07

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2018-01-03

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2017-02-07