Informacja publiczna - pozwolenie na budowę - ROK 2015


 

 

Lp.

Nazwa Inwestora

Siedziba Inwestora

Rodzaj zamierzenia budowlanego

Lokalizacja zamierzenia

Data wydania decyzji

1.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-30 Lublin

Budowa sieci elektroenergetycznej Rozbiórka sieci elektroenergetycznej

Borkowo, gm. Kolno

 07.01.2015

2.

PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o

Al. Krakowska 264

02-210 Warszawa

Budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV Rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV

Siwki, gm. Grabowo

 14.01.2015

3.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa linii napowietrznej oraz dwóch linii kablowych SN 15kV

Budowa linii nN 0,4kV wraz ze stacją transformatorową

Kolno

23.01.2015

4.

Gmina Grabowo

ul.  Sikorskiego 1

18-507 Grabowo

Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego, socjalnego.

Grabowo

29.01.2015

5.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4

Kolno

02.02.2015

6.

Grupa PEP- Farma Wiatrowa 8, Sp. z o.o

ul. Krucza 24/26

00-526 Warszawa

Budowa Farmy Wiatrowej Grabowo wraz z infrastrukturą

Grabowo, Grabowskie, Konopki Monety, Konopki Białystok, Gm. Grabowo

 

16.02.2015

7.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o

ul. Witosa 4

18-500 Kolno

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 

Kolno

18.02.2015

8.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno- kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz kablowej sieci nN 0,4kV

Kolno

19.02.2015

9.

Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli

Turośl

 23.02.2015

10.

Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego

ul. Ks. Tadeusza Ciborowskiego 15A

18-516 Mały Płock

Remont zabytkowego kościoła parafialnego

Mały Płock

26.02.105

11.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV

Zalesie, gm. Stawiski Kobylin, gm. Piątnica

10.03.2015

12.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV

Czerwone, gm. Kolno

17.03.2015

13.

Gmina Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Czerwone, Bialiki, Rupin, Stary Gromadzyn, gm. Kolno

18.03.2015

14.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV

Kolno

22.04.2015

15.

Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo Sp. z o. o

ul. Krucza 24/26

00-526 Warszawa

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej WN 110kV wraz z linią teleinformatyczną

Konopki Białystok,      Skroda Wielka, Skroda Mała, Koziki Olszyny, Pachuczyn, Czernice, Tyszki Łabno, Gromadzyn Wykno, Stary Gromadzyn, Kolno

06.05.2015

16.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

ul. Sadowa 14

18-520 Stawiski

Przebudowa części budynku kotłowni osiedlowej z przeznaczeniem na część administracyjno- biurową oraz rozbudowa o schody zewnętrzne

Stawiski

15.05.2015

17.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia

Grabowo

26.05.2015

18.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 48

18-500 Kolno

Przebudowa drogi powiatowej nr 1879B relacji Bialiki-Górskie wraz z remontem istniejących zjazdów

Bialiki, Rupin, Górskie, gm. Kolno

03.06.2015

19.

Piotr Trzcinka

Firma Handlowa ,,Elegant”

ul. Pl. Wolności 31

18-500 Kolno

Budowa parkingu z 20 miejscami postojowymi, murów oporowych, pylonów reklamowych, instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej oraz instalacji oświetlenia terenu

Kolno

08.06.2015

20.

Miasto Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa wiaty parkingowej

Kolno

10.06.2015

21.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej

Zabiele, gm. Kolno

11.06.2015

22.

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie

ul. 11-go Listopada 1

18-500 Kolno

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie w celu uzyskania pomieszczeń administracyjnych

Kolno

29.06.2015

23.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Rozbiórka elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia SN 15kV

Czerwone, Kozioł, gm. Kolno

21.07.2015

24.

Gmina Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa drogi wraz ze zjazdami 

Kozioł, gm. Kolno

22.07.2015

25.

Gmina Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa parkingu dla samochodów osobowych na 18 stanowisk wraz z przebudową zjazdu 

Czerwone, gm. Kolno

23.07.2015

26.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych wraz z napowietrzną stacją transformatorową

Karwowo, gm. Stawiski

03.08.2015

27.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa sieci elektroenergetycznej  

Zalesie, Karwowo, gm. Stawiski

04.08.2015

28.

Gmina Stawiski

Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

Przebudowa budynku Przedszkola w Stawiskach

Stawiski

20.08.2015

29.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej, kablowej linii średniego napięcia SN 15kV

Czerwone, Kozioł, gm. Kolno

26.08.2015

30.

Poczta Polska S.A.

ul. Stawki 2

00-940 Warszawa

Przebudowa pomieszczeń Urzędu Pocztowego 1 w Kolnie

Kolno

02.09.2015

31.

Gmina Kolno

ul. Wojska Polskiego

20 18-500 Kolno

Budowa drogi

Zaskrodzie

04.09.2015

32.

Spółdzielnia Mleczarska ,,Mlekpol”

ul. Elewatorska 13  

19-203 Grajewo

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia

Kolno

14.09.2015

33.

Gmina Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa dróg - dwóch odcinków ze zjazdami

 

Czerwone,

gm. Kolno

 

   14.09.2015

34.

Gmina Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa dróg – dwóch odcinków wraz z przepustami i rowami odwadniającymi

Łosewo, gm. Kolno

15.09.2015

35.

Gmina Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa dróg – dwóch odcinków wraz ze zjazdami

Rydzewo-Świątki, gm. Kolno

15.09.2015

36.

Gmina Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa drogi z przepustami

Stary Gromadzyn, gm. Kolno

16.09.2015

37.

Gmina Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką

Stary Gromadzyn, gm. Kolno

28.09.2015

38.

Miasto Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Rozbiórka budynku gospodarczego

Kolno

28.09.2015

39.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno- kablowych SN 15kV i nN 0,4kV oraz stacji transformatorowej rozbiórka linii napowietrznej SN 15kV oraz stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV

Kolno

30.09.2015

40.

Gmina Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa dróg- dwóch odcinków wraz ze zjazdami i rowami odwadniającymi budowa i przebudowa przepustów

Borkowo, Zaskrodzie, gm. Kolno

30.09.2015

41.

Gmina Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Przebudowa drogi gminnej Janowo-Kąty wraz z budową zjazdów

Kąty, gm. Mały Płock, Janowo, gm. Kolno

26.10.2015

42.

Gmina Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Poryte wraz z budową zjazdów

Józefowo, gm. Mały Płock

03.11.2015

44.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin
Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej

Wincenta, gm. Kolno

24.11.2015

45.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o

ul. Kolejowa 4

18-500 Kolno
Budowa pylonu reklamowego 

Kolno

07.12.2015

46.

Gmina Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z droga wojewódzką  Zabiele, gm. Kolno 09.12.2015

47.

Gmina Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Przebudowa drogi gminnej wraz ze zjazdami, przepustami i rowami odwadniającymi

Zabiele, gm. Kolno 14.12.2015

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2015-11-03

Data modyfikacji: 2016-01-08

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2015-11-03