Informacja publiczna - pozwolenie na budowę - ROK 2016


 

 

Lp.

Nazwa Inwestora

Siedziba Inwestora

Rodzaj zamierzenia budowlanego

Lokalizacja zamierzenia

Data wydania decyzji

1.

 Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL 

Ul. Elewatorska 13

19-203 Grajewo

Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG z infrastruktura towarzyszącą Kolno 08.01.2016

2.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki WŚ 

Ul. Witosa 4

18-500 Kolno

Budowa osiedlowej sieci cieplnej Kolno 21.01.2016

3.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN, kontenerowej stacji transformatorowej, napowietrznej i kablowej linii nN, przebudowa linii napowietrznej nN i rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN i stacji transformatorowej   Kolno 29.01.2016

4.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN Kolno 02.02.2016

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. Wojska Polskiego 24

18-500 Kolno

Budowa sali gimnastycznej przy ZSP

Kolno 04.02.2016

6.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN, złącza i słupów Kolno 09.02.2016

7.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 48

18-500 Kolno
Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Skroda Dzierzbia, gm. Stawiski 10.02.2016 

8.

Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL

Ul. Elewatorska 13

19-203 Grajewo
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia warsztatowego na kotłownię  Kolno 10.02.2016 

9.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznych linii: napowietrznej SN, kablowej SN i nN oraz rozbiórka linii napowietrznej i kablowej nN Cieciory, gm. Turośl 16.02.2016 

10.

Gmina Grabowo

Ul. Gen. W. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo Budowa przepustu przez rzekę Skroda wraz z przebudową drogi gminnej i rozbiórką mostu Konopki B-stok, gm. Grabowo 17.02.2016 

11.

Parafia Rzymskokatolicka

Ul. Łomżyńska 1,

18-520 Stawiski
Remont wnętrza kościoła Stawiski 26.02.2016

12.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznych linii: napowietrznej SN i nN, kablowej SN i nN oraz rozbiórka linii napowietrznej SN i nN

Nowe Rakowo

Stare Rakowo,

gm. Mały Płock
02.03.2016

13.

Gmina Stawiski

Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski
Rozbudowa ujęcia wody Sokoły 04.03.2016

14.

Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu

Ul. M. Konopnickiej 4

18-500 Kolno

Przebudowa budynku krytej pływalni Kolno 29.03.2016

15.

PGE Dystrybucja S. A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

Budowa sieci elektroenergetycznej SN Żelazki, gm. Stawiski 01.04.2016

16.

 Gmina Stawiski Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Filialnej

Budy Stawiskie,

gm. Stawiski
 10.05.2016

17.

 Gmina Stawiski

Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Stawiski  10.05.2016

18.

Gmina Kolno

Ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Rozbudowa budynku szkoły publicznej o przedszkole publiczne,

Budowa: wiaty śmietnikowej, parkingu i zbiornika na ścieki sanitarne
Lachowo  10.05.2016

19.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki WŚ Ul. Witosa 4
18-500 Kolno
Budowa sieci wodociągowej i sieci sanitarnej Kolno  13.05.2016

20.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki WŚ  Ul. Witosa 4
18-500 Kolno
 Budowa sieci wodociągowej i sieci sanitarnej  Kolno  17.05.2016

21.

 Parafia Rzymskokatolicka Romany 3
18-520 Stawiski
Remont elewacji kościoła i dzwonnicy  Romany  17.05.2016

22.

 PGE Dystrybucja  ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
 Przebudowa linii elektroenergetycznej nN  Czerwone gm. Kolno 31.05.2016 

23.

Gmina Turośl   

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl
Budowa dróg, zjazdów, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   Turośl  08.06.2016

24.

 Gmina Turośl  

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl
Budowa dróg i zjazdów  Turośl 10.06.2016 

25.

 Gmina Turośl  

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl
Budowa dróg, zjazdów, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  Turośl 14.06.2016 

26.

 Gmina Turośl  

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl
Budowa dróg, zjazdów, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rozbudowa stacji wodociągowej  Turośl 14.06.2016 

27.

 Gmina Kolno Ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
Przebudowa budynku biurowo-administracyjnego Kolno 08.07.2016

28.

 Urząd Miasta Kolno  

Ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno
Budowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego Kolno 28.07.2016

29.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin
Rozbiórka linii elektroenergetycznej nN Popiołki,
gm. Turośl
04.08.2016

30.

Poczta Polska S.A.

Ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa
Remont urzędu pocztowego Stawiski 30.08.2016

31.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin
Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN, kablowej linii nN oraz stacji transformatorowej Ptaki, gm. Turośl 06.09.2016

32.

Gmina Stawiski

Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski
Rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego Stawiski 21.09.2016

33.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

Ul. Aleksandrowska 1A

18-500 Kolno
Przebudowa budynku garażowego Kolno 26.09.2016

34.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin
Budowa słupowej stacji transformatorowej, przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych nN oraz przebudowa i budowa linii kablowych nN wraz ze złączem kablowym; rozbiórka słupowej stacji transformatorowej i napowietrznej linii SN

Czerwone,

gm. Kolno
03.10.2016

35.

Ciszewscy i Wspólnicy Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 47/10

02-672 Warszwa

Budowa stacji paliw i myjni bezdotykowej  Grabowo 11.10.2016

36.

Orange Polska S.A. 

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Przebudowa wieży - wzmocnienie konstrukcji stacji bazowej telefonii komórkowej Turośl 14.10.2016

37.

Szkoła Podstawowa w Janowie

Janowo  35

18-500 Kolno

Przebudowa części budynku gospodarczego z przeznaczeniem na kotłownie Janowo, gm. Kolno 17.10.2016

38.

NEGRESKO Hurtownia Lodów, Mrożonek i Artykułów Spożywczych Sp. z o.o.

ul. Bellottiego 5/58

01-022 Warszawa

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego i parkingu Kolno 17.10.2016

39.

R. Power Elektrownia Zagroby Zakrzewo Sp. z o.o.

ul. Pastorczyk 12

18-500 Kolno

Budowa elektrowni słoneczej Kolno 28.10.2016

40.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN, napowietrznej stacji transformatorowej oraz przyłącza kablowego Chludnie, gm. Mały Płock 07.11.2016

41.

KOLBUD DOM Sp. z o.o.

ul Wojska Polskiego 46

18-500 Kolno

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego i parkingu Kolno 14.11.2016

42.

Gmina Grabowo

Ul. Sikorskiego 1

18-507 Grabowo
Budowa oświetlenia ulicznego lampą solarną Grabowo 18.11.2016

43.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN, napowietrznej oraz rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN i słupowej stacji transformatorowej oraz napowietrznej linii nN Żebry, Stare Kiełcze, gm. Kolno 22.11.2016 

44.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin
Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej SN, kontenerowej stacji transformatorowej oraz kablowej linii nN Żebry, gm. Kolno 25.11.2016

45.

Wiatrel Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Włodarzewska 4/9

02-384 Warszawa
Budowa farmy fotowoltaicznej

Borkowo,

gm. Kolno
28.11.2016

46.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin
Budowa elektroenergetycznej linii  napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej,  napowietrznej i kablowej linii nN oraz rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej oraz napowietrznej linii nN

Łebki Małe,

gm. Grabowo
28.11.2016

47.

Gmina Kolno

Ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno
Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego Zabiele, gm. Kolno 29.11.2016

48.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin
Przebudowa stacji elektroenergetycznej Kolno 29.11.2016

49.

IN-KOL Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 2

18-500 Kolno
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na budynek magazynowo-handlowo-biurowy z branży elektrotechnicznej Kolno 09.12.2016

50.

Gmina Kolno

Ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami

Zaskrodzie,

gm. Kolno
12.12.2016

51.

Gmina Kolno

Ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami

Zabiele,

gm. Kolno
13.12.2016

52.

Gmina Kolno

Ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami

Niksowizna,

gm. Kolno
16.12.2016

53.

Gmina Stawiski

Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody

Sokoły,

gm. Stawiski
20.12.2016

54.

Miasto Kolno

Ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno
Remont ogrodzenia z muru kamiennego zabytkowego cmentarza komunalnego Kolno 28.12.2016

55.

Gmina Kolno

Ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami

Czerwone,

gm. Kolno
28.12.2016

56.

Gmina Grabowo

Ul. Sikorskiego 1

18-507 Grabowo
Budowa budynku świetlicy wiejskiej Milewo Gałązki, gm. Grabowo 29.12.2016

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2016-05-18

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2016-01-08

Data modyfikacji: 2017-02-07

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2016-11-16