Aktualności

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Zawiadamiam, że w dniu 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 1330, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie, przy ul. 11 Listopada 1,  odbędzie się XXXI Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (V kadencji)  z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad dwóch  poprzednich  sesji ozn. Nr XXIX/17 i XXX/17.
 4. Sprawozdanie Starosty  z  międzysesyjnej   pracy   Zarządu 
 5. Interpelacje i  zapytania    
 6. Podjęcie uchwał wg projektów złożonych przez Zarząd Powiatu:
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stawiski;
  • w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2017r.;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2017-2021;
  • w sprawie szczegółowych zasad,  sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi kolneńskiemu  lub jego jednostkom organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych;
  • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające  powiatowi kolneńskiemu w 2017r.;
  • w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.;
  • w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie o zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego i umowy najmu lokalu mieszkalnego;
  • w sprawie ustalenia wysokości w 2018 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Kolneńskiego.
 7. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2016/2017. (podjęcie uchwały w tej sprawie wg przedłożonego projektu).
 8. Przedstawienie informacji o oświadczeniach majątkowych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Mieczkowski

 

Projekty uchwał przewidziane do uchwalenia na sesji- kliknij

  Metryka strony

  Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

  Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

  Data wytworzenia: 2016-05-19

  Wprowadzający: Tomasz Sadowski

  Data wprowadzenia: 2005-02-22

  Data modyfikacji: 2017-10-17

  Opublikował: Tomasz Sadowski

  Data publikacji: 2016-10-21