Informacja publiczna - wydane decyzje

I N F O R M A C J A


I N F O R M A C J A

     

       Działając zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Kolnie informuje, że Starosta Kolneński wydał decyzję nr GB.6164.47.2023.KB o zezwoleniu na dokonanie zmiany rodzaju użytkowania gruntu leśnego na użytek rolny, na działce o nr geod. 66, na powierzchni 0,9161 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów symbolem LsVI, leżącej w obrębie ewidencyjnym Konopki-Monety, gmina Grabowo. 

     Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolnie, w Wydziale Geodezji, Nieruchomości, Budownictwa i Środowiska, ul. 11 Listopada 1, pok. 203 (I piętro). Treść decyzji udostępniono w dniu 07.09.2023 r.

 

 


I N F O R M A C J A

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2022-02-24

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2023-09-07

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2022-02-24