Referendum

REFERENDUM


K O M U N I K A T

Podaje się do publicznej wiadomości, iż Powiatowa Komisja Do Spraw Referendum w Kolnie rozpoczęła prace od dnia 22 grudnia 2016 r. w następującym składzie:

1.Katarzyna Sikorska – Przewodnicząca Komisji
2.Karolina Wysocka – Zastępca Przewodniczącego
3.Magdalena Mierzejewska
4.Milena Wróblewska
5.Jarosław Bajno
6.Agnieszka Samul
7.Sylwia Murawska
8.Milena Piekarska

W dniu referendum tj. 15 stycznia 2017 r. Powiatowa Komisja Do Spraw Referendum będzie pełnić dyżur w swojej siedzibie przy ul. 11 Listopada 1 w Kolnie, I piętro, pok. 214 (budynek Starostwa Powiatowego w Kolnie) od godz. 700.
Dyżur telefoniczny w dniu referendum pod numerami tel.: 733 797 638, 502 396 854 oraz 86 278 48 81.

Przewodnicząca                  

Powiatowej Komisji Do Spraw Referendum
Katarzyna Sikorska              

Kolno, dnia 05.01.2017 r.


Informacja

o składzie Powiatowej Komisji do Spraw Referendum w Kolnie,
siedzibie i pełnionym dyżurze


Podaje się do publicznej wiadomości skład Powiatowej Komisji Do Spraw Referendum w Kolnie powołanej Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXII/146/16 z dnia 19 grudnia 2016r. do przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

Powiatowa Komisja Do Spraw Referendum :
1.Katarzyna Sikorska – Przewodnicząca Komisji
2.Karolina Wysocka – Zastępca Przewodniczącego
3.Magdalena Mierzejewska
4.Milena Wróblewska
5.Jarosław Bajno
6.Agnieszka Samul
7.Sylwia Murawska
8.Milena Piekarska

Siedziba Komisji mieści się przy ul.11 listopada 1 w Kolnie (w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie, pok. 214).
Członkowie Komisji (przewodnicząca i zastępca przewodniczącego) pełnią dyżur telefoniczny w dniach pracy Urzędu w godz. od 730 do 1530 .
Numer telefonu (0-86) 278 – 48 – 81.

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Sikorska   

Kolno, dnia 22.12.2016 r.

Uchwała Nr XXII/146/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji do Spraw Referendum w Kolnie, właściwej do przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2016-12-22

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2017-01-09

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2016-12-22