Udostępnianie informacji publicznych

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

  

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolnie  jest udostępniana na wniosek.

 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć : 

1)  osobiście w Biurze Obsługi Interesanta,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@powiatkolno.pl,

3) pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno,

4) za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Wniosek powinien zawierać:

  • Treść żądania, pozwalającą na ustalenie, jakiej informacji wnioskodawca się domaga;
  • Określenie sposobu i formy udostępnienia wnioskodawcy żądanej informacji;
  • Oznaczenie wnioskodawcy oraz wskazanie kontaktu do wnioskodawcy, umożliwiającego organowi przedstawienie wnioskodawcy reakcji na jego wniosek (np. adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej).

Opłaty:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeżeli wytworzenie informacji publicznej wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów dopuszcza się pobranie od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2021-09-06

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2021-09-06

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2021-09-06