Zarządzenia Starosty

 

Zarządzenia Starosty


Zarządzenie nr 6/2023 z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie darowizny, działek gruntu stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w mieście Kolno [obręb 0001 Kolno], na rzecz Miasta Kolno oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy, przy przejazdach pracowników Starostwa Powiatowego w Kolnie w podróży służbowej

Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kolnie

Zarządzenie Nr 25/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych powiatu kolneńskiego/innych podmiotów wykonujących zadania na podstawie porozumień i umów

Zarządzenie NR 24/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.
w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kolnie oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kolneńskiego

Zarządzenie Nr 22/2022 z dnia 7 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Starostwie Powiatowym w Kolnie o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych

Zarządzenie Nr 37/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kolnie

Zarządzenie Nr 34/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych powiatu kolneńskiego.

Zarządzenie Nr 33/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Kolnie 

Zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach w powiecie kolneńskim

Zarządzenie Nr 14/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie dokonywania okresowych ocen kierowników jednostek organizacyjnych powiatu kolneńskiego.

Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Kolnie

Zarządzenie Nr 8/2021 z dnia 12 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Kolnie

Zarządzenie Nr 3/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kolnie

Zarządzenie Nr 32/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kolnie.

Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kolnie

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie darowizny działki gruntu, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wykowo na rzecz Gminy Kolno oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kolnie.

Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Kolnie.
  
Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie
   
Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Borkowo gm. Kolno na rzecz Gminy Kolno oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
  
Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Stawiskach na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
   
Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kolnie
   
Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w mieście Kolno przy ul. Plac Wolności 15, oznaczonej numerem geodezyjnym 2922 o powierzchni 408 m2 oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy, przy przejazdach pracowników Starostwa Powiatowego w Kolnie w podróży służbowej
  
Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 10 września 2018r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie darowizny działki gruntu nr 361/2 położonej w obrębie Niksowizna na rzecz Gminy Kolno

Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 2 marca 2018r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrywania w okulary korygujące wzrok pracowników obsługujących w czasie pracy monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Kolnie.
      
Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 18 grudnia 2017r.
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych powiatu kolneńskiego.
    
Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz w sprawie organizacji obiegu korespondencji i dokumentów w Starostwie Powiatowym w Kolnie
        
Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 6 października 2016r.
w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Kolnie, na których pracownikom przydziela się nieodpłatnie środki ochrony, odzież i obuwie robocze, ustalenia norm i zasad przydziału tych środków i odzieży roboczej oraz zasad wypłacania i wysokości ekwiwalentu za pranie i konserwację przydzielonej odzieży roboczej.
              
Zarządzenie nr 17/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty w 2015 roku.

w sprawie powołania Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kolneńskiego.
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Kolneńskiego
 
w sprawie organizacji narad koordynacyjnych.
 
w sprawie skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Kolnie ze względu na uciążliwe warunki spowodowane wysokimi temperaturami otoczenia.
 
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty w 2014 roku.

Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie ustalenia dnia 31 maja 2013r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Kolnie z obowiązkiem odpracowania.

Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego "Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych".

Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie  Nr 1/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kolnie na kadencję 2013 -2016.

Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w Starostwie Powiatowym w Kolnie.

Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kolnie i w jednostkach organizacyjnych powiatu kolneńskiego.

Zarządzenie Nr 24/11 z dnia 27 września 2011r.
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamowień publicznych.

Zarządzenie Nr 23/11 z dnia 27 września 2011r.
w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 10 czerwca 2011r.
w sprawie zaopatrywania w okulary korygujące wzrok pracowników obsługujących w czasie pracy monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Kolnie.

Zarządzenie Nr 5/09 z dnia 26  lutego 2009r.
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Kolnie. 

Zarządzenie Nr 3/09 z dnia 4 lutego 2009r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kolnie na kadencję 2009-2012.

Zarządzenie Nr 2/09 z dnia 8 stycznia 2009r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kolnie na kadencję 2009-2012.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-01-11

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2009-04-27

Data modyfikacji: 2023-02-21

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2009-04-27